Hem

Lilian Jansson


konstnär


Att  vara konstnär är att alltid vara medveten om färgen och formen som finns omkring. Att iaktta ljuset som ger liv åt färgen och formen. Ljuset som ändrar sig hela tiden och förändrar allt. Att bestämma sig och välja ett ögonblick som skall bli tongivande för bilden.


...... När jag målar är det ljuset som bestämmer motivet - ljuset blir motivet. Genom färgerna skapar jag ljus och mörker. Mina motiv kan vara enkla, men det är just enkelheten som har påverkat mig så starkt. Motivet och jag måste ha ett samförstånd, det måste finnas en ömsesidig känsla mellan oss. Motivet och jag bildar simbios där bilden blir resultatet och i bakgrunden finns musiken.


"Är det jag som väljer motivet eller är det motivet som väljer mig?"......

Lilian Jansson - 2020